Χρώματα Απορρυπαντικών

Υδατοδιαλυτά και ευδιάλυτα χρώματα για υγρά απορρυπαντικά.

Σε μεγάλη γκάμα αποχρώσεων.

Χρώματα Τροφίμων και Ποτών

Tartrazine Supra E102 CON

Κίτρινο κροκί χρώμα τροφίμων. C.I. No. 19140 Food Yellow 4 EEC Ref E102 CAS No. 1934-21-0 Αντοχή στο φως: 6 (max.8)
Φωσφοριζέ κίτρινο χρώμα C.I. Solvent green 7, 59040 CAS No. 6358-69-6 Αντοχή στο φως: 7 (max. 8)
Acid Χρωστικές

Φλουροσκεϊνη

Πρασινοκίτρινο όξινο χρώμα. C.I. Acid Yellow 73, 45350 CAS No. 2321-07-5 Αντοχή στο φως: 3(max.8)
Χρώματα Τροφίμων και Ποτών

Sunset Yellow E110 CON

Πορτοκαλί χρώμα τροφίμων. C.I. No. 15985 Food Yellow 3 EEC Ref E110 CAS No. 2783-94-0 Αντοχή στο φως: 5 (max.8)
Acid Χρωστικές

Μπλε Milling G

Φωτεινό όξινο μπλε χρώμα. C.I. Acid blue 80 CAS No. 4474-24-2 Αντοχή στο φως: 5(max.8)
Acid Χρωστικές

Εριοθαλασσί SA

Μπλε όξινο χρώμα. C.I. Acid blue 185 CAS No.  12234-64-9 Αντοχή στο φως: 5-6(max.8)
Χρώματα Τροφίμων και Ποτών

Ponceau 4R E124

Κόκκινο χρώμα τροφίμων. C.I. No. 16255 Food Red 7 EEC Ref E124 CAS No. 2611-82-7 Αντοχή στο φως: 4 (max.8)
Acid Χρωστικές

Ροδαμίνα FB CON

Φούξια όξινο χρώμα. C.I. Acid Red 52, 45100 CAS No. 3520-42-1 Αντοχή στο φως: 3(max.8)
Acid Χρωστικές

Μπλε Adanyl R

Μπλε-μωβ όξινο χρώμα. C.I. Acid blue 62 CAS No. 4368-56-3 Αντοχή στο φως: 5(max.8)
Acid Χρωστικές

Βιολέ ADANYL B

Βιολέ όξινο χρώμα. C.I. Acid violet 48 CAS No. 12220-51-8 Αντοχή στο φως: 6(max.8)
Μείγμα όξινου πράσινου χρώματος. C.I. Acid Green 16, Acid blue 1, Acid yellow 23 CAS No. 2768-78-4, 129-17-9, 1934-21-0 Αντοχή στο φως: 3(max.8)
Acid Χρωστικές

Εριοπράσινο CON

Πράσινο όξινο χρώμα, ιδανικό για μίγματα. C.I. Acid Green 16, 44025 CAS No. 3369-56-0 Αντοχή στο φως: 3 (max.8)