Πράσινο Τροφίμων Ε102 Ε133

Πράσινο Τροφίμων Ε102 Ε133

Πράσινο χρώμα τροφίμων.

C.I. 19140, 42090

EEC Ref. E102, E133

CAS No. 1934-21-0, 3844-45-9