Ισχυρά όξινα

Ποικιλία χρωμάτων που αντέχει σε περιβάλλον ΡΗ <5

Χρώματα Τροφίμων και Ποτών

Tartrazine Supra E102 CON

Κίτρινο κροκί χρώμα τροφίμων. C.I. No. 19140 Food Yellow 4 EEC Ref E102 CAS No. 1934-21-0 Αντοχή στο φως: 6 (max.8)