Εριοθαλασσί SA

Εριοθαλασσί SA

5200410449795

Μπλε όξινο χρώμα.

C.I. Acid blue 185

CAS No.  12234-64-9

Αντοχή στο φως: 5-6(max.8)

Μέγεθος