Χρώματα για Μελάνια

Εδώ θα βρείτε τα όξινα χρώματα (acid dyes) κατάλληλα για τα υδατοδιαλυτά μελάνια αλλά και ειδικότερα χρώματα οινοπνεύματος για κατασκευή μελανιών με βάση το οινόπνευμα.