Ελαιοδιαλυτά Χρώματα

Ποικιλία χρωμάτων που είναι αδιάλυτα στο νερό.

Προτείνονται για χρωματισμό μη πολικών διαλυτών, ορυκτελαίων, παραφίνης, αρωματικών ελαίων, σκόνης πυροτεχνημάτων, lamp oil, καυσίμων, πλαστικών.

Σε δύο μορφές: σκόνη και υγρά

Ελαιοδιαλυτά χρώματα Σκόνη

Μπλε Ελαίου

Μπλε Σουδαν ΙΙ. C.I. Solvent Blue 35,36 , 61554 CAS No. 17354-14-2 Αντοχή στο φως: 7-8(max.8)
Ελαιοδιαλυτά χρώματα Σκόνη

Μαύρο Ελαίου

Μαύρο Σουδάν C.I. Solvent Black 3, 26150 CAS No. 4197-25-5 Αντοχή στο φως: 4-6(max.8)