Υδατοδιαλυτά μελάνια

Πολύ ευδιάλυτα χρώματα για κατασκευή μελανιών (π.χ. σφραγίδας).