Κόκκινο Αμιντοναφθόλ CON

Κόκκινο Αμιντοναφθόλ CON

5200410449764

Κόκκινο όξινο χρώμα.

C.I. Acid Red 1

CAS No. 3734-67-6

Αντοχή στο φως: 4-5(max.8)