Πολιτική Επιστροφών
Επιστροφές προϊόντων θα γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους, εφόσον συνοδεύονται υποχρεωτικά από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Ο αγοραστής οφείλει προηγουμένως να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το 210-48 19 315 και τα έξοδα της επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή. Σε ενδεχόμενο λάθος από το Orestis Craft Center, τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν εμάς.

Βασική προϋποθέση για την αποδοχή της επιστροφής είναι να μην έχει παραβιασθεί η συσκευασία των προϊόντων ούτε να έχουν ανοιχθεί οι συσκευασίες ασφαλείας. Σε διαφορετική περίπτωση, η επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται εντός 14 ημερών από την παραλαβή των επιστρεφομένων προϊόντων, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό PayPal και το κόστος της τραπεζικής συναλλαγής επιβαρύνει τον αγοραστή.

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής των προϊόντων, ο αγοραστής υποχρεούται να καταθέσει τα έξοδα αποστολής μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή λογαριασμού Paypal. Σε διαφορετική περίπτωση, η εταιρία Orestis Craft Center επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που το Orestis Craft Center αντιληφθεί, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι ο πελάτης καταχράται του δικαιώματος επιστροφής ή δρα κακόπιστα, έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα και αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.