Εριοθαλασσί  6B CON

Εριοθαλασσί 6B CON

5200410449634

Όξινο μπλε χρώμα.

C.I. Acid blue 9

CAS No. 2650-18-2

Αντοχή στο φως: 3(max.8)

Μέγεθος

Χρησιμοποιείται και ως βαφή λιπασμάτων.

Διαθέσιμο σε δύο τύπους:

α) Σκόνη (powder)

β) Υγρό (liquid)

5200410449634
No reviews