Ελαιοδιαλυτά χρώματα Σκόνη

Ελαιοδιαλυτά χρώματα Σκόνη

Μπλε Ελαίου

Μπλε Σουδαν ΙΙ. C.I. Solvent Blue 35,36 , 61554 CAS No. 17354-14-2 Αντοχή στο φως: 7-8(max.8)
Ελαιοδιαλυτά χρώματα Σκόνη

Μαύρο Ελαίου

Μαύρο Σουδάν C.I. Solvent Black 3, 26150 CAS No. 4197-25-5 Αντοχή στο φως: 4-6(max.8)