Εντοπισμός διαρροών
Τα σχετικά χρώματα χρησιμοποιούνται για έλεγχο διαρροών σε αποχετεύσεις, φρεάτια, πισίνες κλπ.Το πλεονέκτημα τους είναι ότι είναι ορατά με το μάτι σε πολύ μικρές δοσολογίες του επιπέδου των ppm (μέρη στο εκατομμύριο). Επίσης κάποια από αυτά είναι και φθορίζοντα και με λάμπα υπεριώδους ανιχνεύονται σε ποσοστά ακόμα μικρότερα.
Συνήθης δοσολογία τα 10μέρη στο εκατομμύριο, ένα κιλό χρωστικής επαρκεί για 100.000 λίτρα.
Σε δίκτυα πόσιμου νερού επιλέξτε το Brilliant Blue FCF SUPRA E133
Αν ψάχνετε για διαρροές σε συστήματα θέρμανσης επιλέξτε την Πυραμίνη Νερού (Solvent green 7).
Για διαρροές λαδιών επιλέξτε την Πυραμίνη Ελαίου (Solvent green 5).
Χρώματα για καθαριστικά επαγγελματικά

Χρωστικές σταθερές σε οξύ (χαμηλό pH )
Για υγρά καθαριστικά με pH 3-5 ή σε ισχυρό οξύ (pH 1-3).
Χρωστικές σταθερές σε ψηλό pH (αλκαλικό )
Για υγρά καθαριστικά με pH 9-11 ή σε ισχυρό άλκαλι (πχ διάλυμα καυστικής σόδας) με pH 11-14.
Χρωστικές για καύσιμα και ορυκτέλαια

Για να αναγνωρίζουμε και ξεχωρίζουμε διαφορετικές ποιότητες καύσιμού (π.χ. diesel) ή ορυκτέλαιου, το χρωματίζουμε με χρωστικές ελαιοδιαλυτές σε μορφή σκόνης η υγρές.
Οι χρωστικές σε σκόνη είναι υψηλής καθαρότητας (98%+) και χρησιμοποιούνται σε δοσολογίες 10-100ppm .Οι σκόνες χρειάζονται προδιάλυση σε καύσιμο η ορυκτέλαιο με ισχυρή ανάδευση η και ήπια θέρμανση ώστε να έχουμε ένα πυκνό διάλυμα που μετά θα προστεθεί στον κυρίως όγκο του καυσίμου.
Τα υγρά χρώματα δεν απαιτούν προδιάλυση αναμιγνύονται πιο εύκολα.