Ισχυρά αλκαλικά

Ποικιλία χρωμάτων που αντέχει σε περιβάλλον ΡΗ >8

Χρώματα Τροφίμων και Ποτών

Tartrazine Supra E102 CON

Κίτρινο κροκί χρώμα τροφίμων. C.I. No. 19140 Food Yellow 4 EEC Ref E102 CAS No. 1934-21-0 Αντοχή στο φως: 6 (max.8)
Acid Χρωστικές

Μπλε Milling G

Φωτεινό όξινο μπλε χρώμα. C.I. Acid blue 80 CAS No. 4474-24-2 Αντοχή στο φως: 5(max.8)
Acid Χρωστικές

Εριοθαλασσί SA

Μπλε όξινο χρώμα. C.I. Acid blue 185 CAS No.  12234-64-9 Αντοχή στο φως: 5-6(max.8)
Acid Χρωστικές

Μπλε Adanyl R

Μπλε-μωβ όξινο χρώμα. C.I. Acid blue 62 CAS No. 4368-56-3 Αντοχή στο φως: 5(max.8)