Tartrazine Supra E102 CON

Tartrazine Supra E102 CON

5200410449559

Κίτρινο κροκί χρώμα τροφίμων.

C.I. No. 19140 Food Yellow 4

EEC Ref E102

CAS No. 1934-21-0

Αντοχή στο φως: 6 (max.8)

Χρησιμοποιείται και ως βαφή λιπασμάτων.

Διαθέσιμο σε δύο τύπους:

α) Σκόνη (powder)

β) Υγρό (liquid)

5200410449559
No reviews